Katrine Borup

Vester Søgade 58, 3.th
1601 København V — Denmark

+45 53 34 83 89
katborup@gmail.com

English Tilbage

HEAVY METAL (2010)

HEAVY METAL er en spinkel guldring påsat en meget stor sten, et lille bjerg af granit. Sammen anskueliggør sten og ring bagsiden af ”guldmedaljen” ved guldminedrift: At naturen ødelægges for at imødekomme menneskers behov for at smykke sig.

Kombinationen af høje guldpriser og billig arbejdskraft betyder, at det i tredjeverdenslande i dag kan betale sig at udvinde guld fra guldårer med et meget lavt guldindhold – helt ned til 1 gram guld pr. ton metalholdig klippe (malm). Det betyder, at der for hvert gram tilvejebragt guld skal brydes 1 ton malm, som typisk knuses helt i forbindelse med udvindingen af guldet. I Nalunaq-minen i Grønland er guldindholdet højere; her udvindes til sammenligning ca. 18 gram guld pr. ton malm. Men selv når guldindholdet er så højt, kan det diskuteres, om de miljømæssige konsekvenser, guldminedriften har for naturen, står i et rimeligt forhold til udbyttet.

HEAVY METALs spinkle ring af finguld vejer 1 gram og den store medfølgende sten 125 kilo svarende til, at der for at tilvejebringe 1 gram guld skal brydes 125 kilo malm. HEAVY METAL er baseret på en gennemsnitlig guldgrad, estimeret i samarbejde med en geolog. En klassisk vielsesring vejer til sammenligning ca. 5 gram og ”koster” således 625 kilo knust klippe.

Personligt mener jeg, at en af årsagerne til vor tids mange miljøproblemer er moderne menneskers uvidenhed om den måde, ting produceres på. Med HEAVY METAL rådes der bod på denne uvidenhed. HEAVY METAL synliggør, at prisen for guld langt overstiger den pris i kroner og øre, vi betaler på verdensmarkedet, og spørgsmålet er, om selv den mest guldelskende kan bære så meget knust klippe på samvittigheden.

I dag betragter vi i vores del af verden generelt naturen som et redskab og ser det almindeligvis som vores ret at beherske naturen. Men burde vi ikke tænke på naturen som noget, der har en berettigelse i sig selv?

HEAVY METAL er lavet til Danish Crafts’ udstilling ”MINDCRAFT 10 - WOULD YOU MIND?” i Milano 2010.

HEAVY METAL (2010)
Col xl heavy metal

Heavy Metal

Sten (125 kg) og finguld (1 gram)
Foto: Jeppe Gudmundsen-Holmgreen