Katrine Borup

Vester Søgade 58, 3.th
1601 København V — Denmark

+45 53 34 83 89
katborup@gmail.com

English Tilbage

TO BE CONTINUED (2001)

”To be continued” er en slags medaljon lavet af mit eget hår, klippet af i totter og samlet til et net. Smykket er ikke afsluttet men kan vokse sig større, når håret er groet ud og igen kan klippes af. ”To be continued” er et livssmykke – i både konkret og abstrakt forstand.

Livet leves kronologisk sekund for sekund, men ikke alle sekunder er lige betydningsfulde, og i vores bevidsthed består livet af udvalgte øjeblikke. Ethvert hårstrå kan betragtes som en tidslinie af kronologisk levet liv, og frisureskift som brud med kontinuiteten. Frisureskift er ofte markeringer af forandringer i livet og selv i vores kultur, hvor håret primært er et æstetisk anliggende, kan frisureskift have rituel karakter. ”To be continued” er lavet af hår fra et usædvanligt frisureskift – en slags hårofring. Smykket tegner et billede af livet i symbolsk forstand, men da ”To be continued” er mit afgangsprojekt fra Institut for Ædelmetal, markerer smykket også en konkret begivenhed i mit liv.

”To be continued” er bygget op i etaper à seks hårtotter fra midten og ud, og for hver sjette hårtot er smykket fotograferet, og billedet er indlagt i en medaljon placeret for enden af den sidst anbragte tot. Medaljonerne udgør nogle af nettets knudepunkter. I de resterende knudepunkter, er hårtotterne holdt sammen af små led af sølv, som er formgivet, så de synliggør den rækkefølge, hårtotterne er samlet i. Ved en nærmere betragtning man kan rekonstruere smykkets tilblivelse tot for tot, og smykket fortæller sin egen livshistorie.

”To be continued” er som struktur modsætningsfyldt: Orden og kaos, kronologi og samtidighed, retning og retningsløshed. Smykket afspejler, at livet er både kaotisk, tilfældigt og op til den enkelte samtidig med, at det er styret og struktureret. Billederne i medaljonerne mimer de billeder, vi typisk tager af vigtige begivenheder igennem livet, og systematikken illustrerer, at det i vidt omfang er den samme type udvalgte øjeblikke, som tegner forskellige menneskers liv.

To becontinued krop/udlagt
Col xl to be continued

To be continued

Hår, sølv og fotos

Col xl to be continued  skr t oppefra

To be continued

Hår, sølv og fotos

Col xl to be continued  udsnit

To be continued

Hår, sølv og fotos